Quy Trình Thiết Kế Web

  • Bước 1: Quý khách chọn mẫu giao diện web yêu thích
  • Bước 2: Mua tên miền (domain) nếu chưa có
  • Bước 3: Gửi thông tin quản trị tên miền và mẫu giao diện qua email: mainisancom@gmail.com
  • Bước 4: Chúng tôi sẽ cài đặt và tùy chỉnh website theo mong muốn quý khách(hỗ trỡ qua skype hoặc teamview)
  • Bước 5: Quý khách được sử dụng miễn phí trong 60 ngày
  • Bước 6: Quý khách chỉ thanh toán sau khi hài lòng về website sau 60 ngày sử dụng.

Dùng Thử Miễn Phí 60 ngày

Dự án đã thiết kế tại MAINISAN