Tạo liên kết nội bộ trong nội dung

Ngày 08/04/2016 Đã xác minh Lượt xem: 900 views

Để hiểu rõ về liên kết nội bô trong nội dung MAINISAN sẽ có một ví dụ sau:
Bạn đang đọc bài viết : Tạo liên kết nội bộ trong nội dung và liên kết của bài này và hyper-link là http://mainisan.com/tao-lien-ket-noi-bo-trong-noi-dung

Tạo liên kết nội bộ trong nội dung

Nhưng sẽ không ai viết như thế này:  xin chào đây là bài viết mới của tôi : http://mainisan.com/tao-lien-ket-noi-bo-trong-noi-dung

Mà sẽ kết hợp   hyper-link và hyper-text. có thể viết như sau :    xin chào đây là bài viết mới của tôi xin hay đọc : Thiết kế web trọn gói

Thế là bạn đã tạo được một liên kết nội bộ Thiết kế web trọn gói bên trên

Nguồn MAINISAN.COM

Để hiểu rõ về liên kết nội bô trong nội dung MAINISAN sẽ có một ví dụ sau: Bạn đang đọc bài viết : Tạo liên kết nội bộ trong nội dung và

Thẻ:, ,


Có thể bạn quan tâm