Tăng tốc độ khi thiết kế web

Ngày 18/04/2016 Đã xác minh Lượt xem: 1 268 views

Khi bạn đã thiết kế web và website đó chuyên nghiệp thật sư khi tốc load trang đủ time để người dùng đọc website của bạn đó mới là website chuyên nghiệp

Tăng tốc độ khi thiết kế web

1. Cách dùng CSS tăng tốc độ load

Tránh dùng css inline trong html hãy để tất cả trong file style.css của bạn, điều này hơi bất tiện trong quá trình thiết kế, có thể sao khi website hoàn thành bạn có thể nén file css này lại để tăng tốc độ load.

2.Viết Javascript trang một trang để sủ dụng lại

Điều này tương tự như kỹ thuật dùng file CSS cho mọi trang web. Ví dụ đoạn mã Javascript hiển thị quảng cáo dùng cho nhiều trang, nếu bạn viết toàn bộ mã Javascript trong một file. Giống như file CSS, trình duyệt chỉ tải về file này một lần.

3. Dùng Ajax

Được coi là tính năng tiên tiến nhất trong việc tải trang, ajax sẽ tính toán trang và chia thời gian để tải điều này giúp website đạt tốc độ cực nhanh.

4. Hạn chế table

Hạn chế table hoặc không dùng, thay nó bằng những thẻ div kết hợp class CSS

5. Phân Trang

Chia nhỏ và phân trang khi cần thiết điều này giúp website không bị quá nhiều hình ảnh thông tin khi tải trang.

6. Tối ưu hình ảnh

Tối ưu hình ảnh với định dạng phù hợp khi nhìn thực tế. tránh khi kiểm tra phần tử hình ảnh độ phân giản 1200×600 mà nhìn thực tế có 600×300 ( một số nhà thiết kế web sử dụng CSS để co lại tiết kiệm thời gian thiết kế web)

Sử dụng thiết kế web trọn gói tại MAINISAN

Mainisan công ty thiết kế web trọn gói sẽ giúp bạn cấu hình hosting tốt, tối ưu hình ảnh, viết CSS theo chuẩn… và một số yếu tố khác giúp website bạn tải nhanh hơn.

Khi bạn đã thiết kế web và website đó chuyên nghiệp thật sư khi tốc load trang đủ time để người dùng đọc website của bạn đó mới là website chu

Thẻ:


Có thể bạn quan tâm