sử dụng Ctrl+f5 nếu lỗi web mainisan.com

Ngày 06/08/2015 Đã xác minh Lượt xem: 1 366 views

Vui lòng sử dụng Ctrl+f5 nếu bạn truy cập vào website MAINISAN.COM nếu thấy bị lỗi CSS( chúng tôi cập sử dụng cache ở mức tối đa và đang trong quá trình update giao diện. nếu bạn đã từng truy cập có thể đã lữu cache trong trình duyệt. do vậy phí ctrl+f5 là xóa cache trình duyệt hiện tại của bạn, để tăng tốc độ website. để cập nhật mới tin tức vui lòng làm mới trình duyệt bằng phím kết hợp

CTRL+F5 trên mấy tính của bạn

sử dụng Ctrl+f5 nếu lỗi web mainisan.com

một số máy tính sử dụng

CTRL+fn+F5

Vui lòng sử dụng Ctrl+f5 nếu bạn truy cập vào website MAINISAN.COM nếu thấy bị lỗi CSS( chúng tôi cập sử dụng cache ở mức tối đa

Thẻ:


Có thể bạn quan tâm