“Cuộc chiến” giữa Google và Microsoft Đọc tiếp...

Từ trước tới nay, Google và Microsoft ở thế “nước sông không phạm nước giếng” vì ở hai địa hạt khác nhau. Trong đó, Microsoft nổi tiếng về phần mềm hệ điều hành và bộ ứng dụng văn phòng dùng cho các dòng máy tính cá nhân, trong khi Google có ưu thế về nền […]

Lượt xem: 1 202 views Đã xác minh